We ship worldwide, you can write us pennyandsheldon@mail.ru